El present lloc web és titularitat de:

Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunidad Valenciana, S.A.U
N.I.F.: A53158077
Inscrita al Registre Mercantil d’Alacant, tom 1972, foli 20, fulla A-40590.
Paseo Doctor Gadea nº 10
03008 Alacant
Tel./Fax: 965008098 965908097
E-mail:

PROTECCIÓ DE DADES
D’acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, posem en el seu coneixement que les dades que ens facilite a través del present lloc web s’incorporaran a un fitxer degudament inscrit al Registre de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, i seran utilitzades amb l’única finalitat de gestionar les prestacions de béns i/o serveis que ofereix Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunidad Valenciana, S.A.U en l’àmbit de la seua activitat a través del present lloc web.

En el cas de sol·licitud d’alta a través dels formularis continguts en aquest lloc web, serà obligatori subministrar els camps requerits en cadascun dels apartats. De no emplenar els camps obligatoris mínims,  el sistema impedirà generar l’enviament del formulari i apareixerà una pantalla d’avís sol·licitant que es proporcionen les dades obligatòries.

Amb l’emplenament d’aquests formularis i amb l’enviament de comunicacions de contacte a través de correu electrònic, l’usuari presta el seu consentiment per al tractament de les seues dades per part de Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunidad Valenciana, S.A.U amb les finalitats ressenyades en els paràgrafs anteriors així com per, si escau, rebre comunicacions comercials relatives únicament als productes i/o serveis que ofereix el titular del present lloc web, a través de correu electrònic o mitjà equivalent.

S’informa que també podria obtenir-se informació, de forma anònima, referent a les pantalles visitades pels usuaris, el temps de permanència en el lloc web, així com a les descàrregues efectuades, només per efectes estadístics, que permeten elaborar millores en els serveis prestats i dur a terme tasques bàsiques d’administració. Encara que no s’arreplega cap altre tipus de dada sobre la navegació, s’instal·len en l’equip de l’usuari exclusivament les cookies necessàries per a mantenir activa la seua sessió privada amb la finalitat de permetre l’accés als continguts restringits del web.

Vostè pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició davant Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunidad Valenciana, S.A.U remetent la seua sol·licitud a Paseo Doctor Gadea nº 10, 03008 Alacant, o a través del correu electrònic . La sol·licitud haurà de contenir nom, cognoms de l’interessat, fotocòpia del DNI, passaport o un altre document vàlid que l’identifique i, si escau, de la persona que el represente, així com un document acreditatiu de la representació, petició en què es concreta la sol·licitud, adreça a efectes de notificacions, data i signatura del sol·licitant i documents acreditatius de la petició que formule. Si la sol·licitud no reuneix els requisits especificats es requerirà la seua esmena. Respecte al dret d’accés, únicament es denegarà quan siga exercitat en un interval inferior a dotze mesos i no s’acredite cap interès legítim, així com quan la sol·licitud siga formulada per una persona que no siga l’afectada.

No podran atendre’s les sol·licituds de l’exercici del dret de cancel·lació mentre existisca relació contractual o de negoci amb el titular del present lloc web. No obstant l’anterior, podrà oposar-se al tractament de les seues dades per a l’enviament d’informació comercial o publicitària.

En compliment de l’article 49 del Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, informem els usuaris que hagen manifestat la seua oposició al fet que les seues dades siguen tractades amb finalitats comercials o publicitàries per part del titular del present lloc web de l’existència d’un fitxer comú d’exclusió general, denominat Servei Llistes Robinson i gestionat per la Federació de Comerç Electrònic i Màrqueting Directe, les dades identificatives del qual es troben a www.adigital.org, on l’afectat pot sol·licitar la seua exclusió amb la finalitat de no rebre comunicacions publicitàries.

El titular del present lloc web ha adoptat les mesures d’índole tècnica i organitzativa necessàries per a garantir la seguretat de les dades i evitar la seua alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos als que estan exposades, procedents tant de l’acció humana com del medi físic o natural.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL
Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunidad Valenciana, S.A.U té tots els drets sobre propietat intel·lectual i industrial relatius al contingut i disseny del seu lloc, excepte d’aquelles marques i logotips que siguen propietat dels seus respectius titulars.
Queda expressament prohibida la reproducció, total o parcial, del present lloc web i de qualsevol dels seus continguts sense el permís exprés del seu titular.