• Aquest ambiciós programa generarà un fort contingent de professionals del qual es beneficiarà el conjunt de l’ecosistema digital de la Comunitat Valenciana.

Alacant, 27 juliol de 2022.- La Generalitat Valenciana, a través de la Conselleria d’Innovació i la Societat Projectes Temàtics (SPTCV), ha tret a licitació la contractació dels serveis professionals que dissenyen i executen l’anomenat Districte Talent. Aquest programa funcionarà com a motor de formació i foment d’ocupació tecnològica i digital en el conjunt de la Comunitat Valenciana per a atendre l’escassetat de mà d’obra qualificada per a operar en el sector de la nova economia.

Per a això, Districte Talent articularà diferents iniciatives destinades a atraure, facilitar i impulsar la transferència de talent a través d’una plataforma oberta de continguts que permeta la creació, activació i difusió de les activitats d’aquest projecte.

Aquest contracte ha eixit a licitació amb un pressupost base de 881.358,76 euros per any, amb opció de pròrroga per una anualitat més. Estarà vinculat a l’ecosistema tecnològic de Districte Digital Comunitat Valenciana i funcionarà en col·laboració amb la Direcció General d’Administració Local de la Generalitat i el servei públic d’ocupació i Formació Labora.

Districte Digital s’ha constituït com una eina del territori per a donar suport al creixement i la competitivitat de l’economia valenciana. En aquest sentit, treballa per a posicionar a la Comunitat Valenciana en el context mundial dels ecosistemes tecnològics reconeguts per les empreses i professionals del sector, oferir un entorn i serveis diferenciats que permeten a les empreses desenvolupar al complet el seu potencial, atraure talent, fomentar l’intercanvi de coneixement tecnològic i digital entre empreses i la resta dels actors implicats.

Este contrato ha salido a licitación con un presupuesto base de 881.358,76 euros por año, con opción de prórroga por una anualidad más. Estará vinculado al ecosistema tecnológico de Distrito Digital Comunitat Valenciana y funcionará en colaboración con la Dirección General de Administración Local de la Generalitat y el servicio público de empleo y Formación Labora.

El director general de SPTCV, Antonio Rodes, explica que, en aquest context “es dona la circumstància que a Europa, a Espanya i en la Comunitat Valenciana existeix un notable dèficit de professionals del sector, la qual cosa llastra enormement el desenvolupament de l’impuls modernitzador del nostre teixit econòmic”.

“El talent es posiciona més que mai com a avantatge competitiu sostenible, i per això no és viable que un territori lidere o siga rellevant en un sector si no compta amb el talent especialitzat necessari”. Des d’aqueix punt de vista, –afig—“SPTCV llança aquesta iniciativa que està cridada a generar un fort contingent de professionals del qual es beneficiarà no sols Districte Digital, sinó el conjunt de l’ecosistema digital”.

Les persones a les quals estarà dirigida aquestes accions de formació seran principalment joves, professionals que desitgen reciclar-se laboralment en el món digital, aturats de llarga duració, així com upskilling –terme referit a professionals del món digital que vulguen millorar/adquirir noves competències tècniques–.

OBJECTIUS DE DISTRICTE TALENT

L’empresa adjudicatària d’aquesta licitació que s’encarregarà de posar en marxa el Districte Talent haurà de desenvolupar les següents funcions:

  • Realitzar la prospecció dinàmica i permanent de les matèries en què s’han de centrar els cursos formatius
  • Creació i actualització anual dels mapes de talent
  • Creació i gestió d’una comunitat digital de talent, tant des del punt de vista de continguts com d’una plataforma oberta de difusió
  • Creació i gestió d’un ecosistema de partners que incloga des d’escoles, entitats formadores, administracions educatives, empreses de capacitació, passant per empreses amb demanda de talent.
  • Coordinar als agents formadors.
  • Proposar fórmules de finançament.
  • Coordinar a la xarxa de 350 agents territorials per a la captació d’alumnes, dotant-los de la formació, informació i seguiment necessàries perquè suposen una eina clau en la difusió i activació de les activitats de Districte Talent.