Districte Digital, en la seua cerca per atendre problemes reals del nostre territori, impulsa el disseny de solucions d’innovació idònies per a la Comunitat Valenciana a través de 3 reptes internacionals en Turisme, previsió de catàstrofes naturals i Salut.

Aquests programes d’innovació oberta formen part de l’estratègia de captació de projectes i talent a Districte Digital, i permetran donar resposta a necessitats d’innovació i tecnologia de corporacions i institucions tant locals, com a nacionals o internacionals.

Què aportaran aquestes convocatòries al nostre teixit productiu? I de quina manera contribuiran a la millora de la gestió en aquests sectors?

Aquests programes estan dissenyats per a garantir la selecció de les millors iniciatives d’innovació i de signatures tecnològiques amb un alt valor afegit.

L’objectiu és seleccionar un mínim de 17 noves empreses i startups que s’instal·laran en Districte Digital per a desenvolupar solucions d’innovació que acceleren o activen nous productes, serveis o models de negoci entre corporacions que es puguen integrar en projectes reals.

Turisme

En l’àmbit del Turisme, aquesta iniciativa serà de gran interès per al teixit empresarial i les entitats públiques de la Comunitat Valenciana, atès que el sector requereix amb urgència de solucions tecnològiques que li permeten adaptar-se amb agilitat a les noves normes i protocols després de la pandèmia.

Canvi Climàtic i catàstrofes naturals

En el camp de la prevenció del Canvi Climàtic i catàstrofes naturals, les solucions d’innovació estaran encaminades a atendre les necessitats específiques amb les quals es troben les institucions públiques i privades que gestionen incidències.  L’aplicació d’aquestes noves eines tecnològiques ajudarà a predir i prevenir a temps real desastres naturals, i millorar la gestió de les catàstrofes, en aspectes com les comunicacions, la logística i el salvament, entre altres.

Sanitat

En el sector sanitari, les solucions tecnològiques hauran d’abordar reptes per a la digitalització de la gestió sanitària, la millora de l’eficiència i gestió d’hospitals, l’ús de IA i Big Data per a explotació de dades de pacients, l’anomenada telemedicina en aspectes com la creació de plataformes de proveïdors d’emergència, la posada en marxa d’assistència virtual en llars, la microbiologia clínica avançada o la connexió de pacients i control assistencial a distància, i la medicina de precisió entre altres aspectes.